תנאי השירות

תנאי שימוש באתר חברת שף וורקס

ברוכים הבאים לאתר שלנו. בכך שתמשיכו לגלוש ולעשות שימוש באתר זה, אתם מסכימים למלא אחר תנאי ותקנות השימוש הבאים ולהיות מחויבים על ידם, אשר יחד עם מדיניות הפרטיות, חלים על שימושכם באתר זה, ועל מערכת היחסים בין שף וורקס לבינכם, בהקשר לאתר זה. אם אינכם מסכימים עם חלק כלשהו מתנאים והגבלות אלה, אנא אל תשתמשו באתר האינטרנט שלנו.

המונח שף וורקס או 'אנו' או 'אנחנו' מתייחס אל הבעלים של אתר האינטרנט, תאגיד במסצ'וסטס שכתובתו היא:
Chef Works Inc. 12325 Kerran Street Poway CA 92064 USA.
המונח 'אתם' מתייחס למשתמשים או לצופים של אתר האינטרנט שלנו.

השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש הבאים:

  • תוכן דפי אתר זה מיועד למידע ושימוש כלליים בלבד עבורכם. הוא כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.
  • אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookie על מנת לנטר את העדפות הגלישה. אם אכן תאפשרו שימוש בקבצי Cookie, הפרטים האישיים הבאים עשויים להיות מאוחסנים על ידינו לשם שימושם של צדדים שלישיים:[הכנס רשימת מידע].

  • אתר זה וכל מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל כל תוכנה שהיא), ושירותים כלולים או הזמינים עבורכם בצורה אחרת דרך אתר זה, מסופקים על ידי שף וורקס על בסיס "כמות שהם" ו"בכפוף לזמינות", אלא אם צוין אחרת בהסכם. שף וורקס אינה מתחייבת לייצוג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשים או משתמעים, לגבי אופן הפעולה של אתר זה, או מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל כל תוכנה שהיא) או שירותים כלולים או הזמינים עבורכם בצורה אחרת דרך אתר זה, אלא אם כן צוין אחרת בכתב. הנכם מסכימים מפורשות כי שימושכם באתר זה הוא באחריותכם הבלעדית. במלוא המידה המותרת על פי החוק הישים, שף וורקס מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא מוגבל, לאחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. שף וורקס אינה ערבה לכך כי אתר זה; מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל כל תוכנה שהיא) או שירותים כלולים או שירותים הזמינים עבורכם בצורה אחרת דרך אתר זה; שרתי אתר זה; או דוא"ל שנשלח משף וורקס – נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. שף וורקס לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שיווצר כתוצאה מן השימוש באתר זה או ממידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל כל תוכנה שהיא) או שירותים כלולים או הזמינים עבורכם בצורה אחרת דרך אתר זה, לרבות, אך לא מוגבל, לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, נזיקיים ותוצאתיים, אלא אם כן צויין אחרת בהסכם. חוקים מסויימים של מדינת מסצ'וסס אינם מאפשרים הגבלות על ערבויות משתמעות או החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם חוקים אלה חלים עליכם, יתכן כי חלק או כל תניות הויתור, החריגים או המגבלות אינם חלים עליכם, וכן יתכן כי אתם בעלי זכויות נוספות.
  • שימושכם במידע או בחומרים כלשהם הנמצאים באתר אינטרנט זה, כפוף לאחריותכם הבלעדית, ואנו לא נהא אחראים בגינו. יהיה זה באחריותכם לוודא כי כל המוצרים, השירותים או המידע הזמינים דרך אתר אינטרנט זה נותנים מענה לדרישות הספציפיות שלכם.
  • אתר אינטרנט זה מכיל חומר שנמצא בבעלותנו או שאנו בעלי הרישיון לו. חומר זה כולל, אך לא מוגבל, לתכנון, עיצוב, מראה, הופעה, טקסט, קטעי אודיו, סמלילים, תמונות, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים, תוכנה וגרפיקה. חל איסור מוחלט על העתקה, פרט לכזו התואמת את הודעת זכויות היוצרים, המהווה חלק מתנאים ותקנות אלה. כל התכנים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של ארה"ב, מדינות האיחוד האירופי וכן חוקי זכויות יוצרים בין לאומיים. כל התוכנות הנמצאות בשימוש באתר זה הן רכושה של שף וורקס או של ספקי התוכנה שלה, והן מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של ארה"ב, מדינות האיחוד האירופי וכן חוקי זכויות יוצרים בין לאומיים.
  • כל סימני המסחר המשוכפלים באתר זה, אשר אינם רכושה של מפעילת האתר או רשומים על שמה, מצויינים באתר.
  • פטנט אחד או יותר הנמצאים בבעלות חברת שף וורקס או שותפיה, עשויים לחול על אתר זה ועל תכונות ושירותים הנגישים דרך האתר. חלקים מאתר זה עשויים לפעול תחת רישיון של פטנט אחד או יותר.
  • שימוש בלתי מורשה באתר אינטרנט זה עשוי להצמיח תביעה בגין נזקים ו/או להוות עבירה פלילית.
  • מעת לעת, אתר זה עשוי לכלול גם קישורים לאתרים אחרים. קישורים אלה מסופקים לנוחיותכם, על מנת לספק מידע נוסף. הם לא מרמזים כי אנו תומכים באתר/י האינטרנט. אין לנו אחריות על תוכן האתר/ים המקושר/ים.
  • שימושכם באתר זה וכל מחלוקת הנובעת משימוש שכזה באתר כפופים לחוקי מדינת קליפורניה.